Erogazione di energia elettrica

Bologna, Italia | Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Julkaistu 3 vuotta sitten | 24.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Istituzione di un sistema dinamico di acquisizione e l’ammissione degli operatori economici, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di energia elettrica verde e gas naturale a favore delle pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna

 

 

Ilmoitusnumero 095287-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kaasunjakelu (65210000), Sähkönjakelu (65310000)
EUVL S 38
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Bologna
elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095287-2021:TEXT:IT:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED