Engineering works and construction works

Luqa, Malta | Infrastructure Malta
Julkaistu 4 vuotta sitten | 30.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

IM026/2020 establishment of a Dynamic Purchasing System to carry out construction, refurbishment and/or upgrading works on Marine and Coastal Infrastructure along the Maltese Islands' Coast obo IM.

 

 

Ilmoitusnumero 457704-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Valmisbetoni (44114100), Satamanrakennustyöt (45241000), Betonituotteet (44114200), Rannikon suojarakenteiden rakennustyöt (45243000), Betonipaalut (44114210), Teräsbetonityöt (45262310), Rakennustarvikkeisiin liittyvät tuotteet (44140000), Rakentamisessa käytettävät palkit, kanget, metallilangat ja profiilit (44330000), Tarkastuskaivoelementit (44423700), Rakennustyöt (45000000), Rakennustyömaan valmistelutyöt (45100000), Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt (45110000), Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111000), Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet (44100000), Hajottamistyöt (45111100), Rakennustarvikkeet (44110000), Rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111200), Talonrakennustarvikkeet (44111000), Kivenraivaustyöt (45111212), Sementti (44111200), Rakennustyömaan raivaustyöt (45111213), Tienrakennustarvikkeet (44113000), Kaivutyöt (45112400), Betoni (44114000), Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt (45220000)
EUVL S 190
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Infrastructure Malta
Luqa
tenders@infrastructuremalta.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457704-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED