Engineering works and construction works

Killarney, Irlanti | Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC)
Julkaistu 3 vuotta sitten | 23.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

The Local Government Operational Procurement Centre, acting as a central purchasing body under the auspices of Kerry County Council, is co-ordinating the establishment of a Dynamic Purchasing System of economic operators for civil engineering works on behalf of contracting authorities. The contracting authorities eligible to take part are listed in the Instructions Document.

 

 

Ilmoitusnumero 199167-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Teräsbetonirakenteet (45223500), Ajoradan päällysteen uusiminen (45233223), Vedenpoistojärjestelmän rakennustyöt (45232450), Tienpäällysteen uusiminen (45233251), Vedenpoisto- ja pintatyöt (45232451), Katujen päällystystyöt (45233252), Tienpinnan viimeistelymateriaalit (44113810), Vedenpoistotyöt (45232452), Kävelyteiden päällystystyöt (45233253), Betonipaalut (44114210), Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt (45233000), Teiden, katujen ja kävelyteiden pohjustustyöt (45233300), Betonilaatat (44114250), Tienrakennustyöt (45233120), Valtateiden pohjustustyöt (45233310), Rakennustyöt (45000000), Pääteiden rakennustyöt (45233121), Teiden pohjustustyöt (45233320), Maanlujitustyöt (45111230), Tietyöt (45233140), Katujen pohjustustyöt (45233330), Maankuivatustyöt (45111240), Teiden kunnossapitotyöt (45233141), Kävelyteiden pohjustustyöt (45233340), Kaivu- ja maansiirtotyöt (45112000), Teiden korjaustyöt (45233142), Pengertämistyöt (45243510), Maansiirtotyöt (45112500), Liikennemeluntorjunta (45233150), Perustustyöt (45262210), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000), Kävelyteiden rakennustyöt (45233161), Betonityöt (45262300), Talonrakentaminen (45210000), Erilaiset päällystystyöt (45233200), Teräsbetonityöt (45262310), Pysäköintitalojen rakennustyöt (45213312), Valtateiden päällystystyöt (45233210), Betonirakenteiden korjaustyöt (45262330), Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt (45220000), Teiden päällystystyöt (45233220), Raudoittamattomien betonirakenteiden rakennustyöt (45262350), Maantiesiltojen rakennustyöt (45221111), Katukiveys- ja asfaltointityöt (45233222), Kivityöt (45262510)
EUVL S 79
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC)
Killarney
Eamon.ODonoghue@kerrycoco.ie
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199167-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED