Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

Oulu, Suomi | Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Julkaistu 4 vuotta sitten | 31.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän elintarvikkeista lähi-, luomu ja pientuottajien tuotteille hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jäljempänä myös tilaajat) tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä tarjoaa toimijoille ja tilaajille yhteisen kanavan, jonka kautta yhteistyötä saadaan lisättyä ja tiivistettyä eri toimijoiden kesken.

 

 

Ilmoitusnumero 047450-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet (15000000)
EUVL S 22
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Oulu
hankintapalvelut@monetra.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:047450-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED