Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

Jönköping, Ruotsi | SVERIGES DOMSTOLAR
Julkaistu 4 vuotta sitten | 5.5.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) inklusive service- och support till myndigheter inom Sveriges Domstolar.|| Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.

 

 

Ilmoitusnumero 206324-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Julkinen vesi- ja energiahuolto (65000000), Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu (65400000), Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus (31000000), Rakennustyöt (45000000), Rakennusten asennustyöt (45300000), Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta) (51000000)
EUVL S 87
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot SVERIGES DOMSTOLAR
Jönköping
upphandling@dom.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206324-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED