Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi

Stockholm, Ruotsi | SKL Kommentus Inköpscentral AB
Julkaistu 6 vuotta sitten | 22.6.2018 Alkuperäinen ilmoitus

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) bjuder härmed, enligt 8 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, in till att ansöka om att delta i rubricerat dynamiskt inköpssystem avseende elenergi.|| Syftet med det dynamiska inköpssystemet är att upphandla elenergi och vid behov prissäkra elleveranser.

 

 

Ilmoitusnumero 268527-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sähkö-, lämpö-, aurinko- ja ydinenergia (09300000)
EUVL S 118
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot SKL Kommentus Inköpscentral AB
Stockholm
evelina.emanuelsson@sklkommentus.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268527-2018:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED