Electrosurgical unit

Naas, Irlanti | Health Service Executive (HSE)
Julkaistu 2 vuotta sitten | 10.11.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 24.11.2025 13:00 Alkuperäinen ilmoitus

DPS Qualification for Electrosurgery Equipment and Neurology Products to include all related consumables

 

 

Ilmoitusnumero 573277-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000), Sähköhoito, sähkömagneettinen ja mekaaninen hoito (33158000), Sähköhoitolaitteet (33158200), Sähkökirurgialaitteisto (33161000), Leikkaussalilaitteet ja instrumentit (33162000), Leikkaussalilaitteet (33162100), Leikkaussali-instrumentit (33162200), Endoskopia- ja tähystyskirurgialaitteet (33168000)
EUVL S 218
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Health Service Executive (HSE)
Naas
regina.dooley@hse.ie
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573277-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED