Electronic bulletin boards

Oslo, Norja | Ruter As
Julkaistu 6 vuotta sitten | 8.5.2018 Alkuperäinen ilmoitus

A Dynamic purchasing system (DPS); the delivery and operation of digital signs.

 

 

Ilmoitusnumero 199065-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Merkit ja kilvet (34928470), Kyltit ja valaistut kyltit (34992000), Liikekilvet (39174000), Merkit, kyltit ja vastaavat tuotteet (44423400), Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Sisällönhallintaohjelmatuotteet (48783000), Tietojärjestelmät (48810000), Matkustajatietojärjestelmä (48813000), Elektroniset ilmoitustaulut (48813100), Matkustajille tarkoitettu tosiaikainen tietojärjestelmä (48813200), Digitaalitelevisio (92224000), Tivolipalvelut (92331100)
EUVL S 88
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Ruter As
Oslo
benny.rytter-johansen@ruter.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199065-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED