Economisch onderzoek

's-Gravenhage, Alankomaat | Provincie Zuid-Holland
Julkaistu 4 vuotta sitten | 9.12.2020 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 31.12.2027 10:00 Alkuperäinen ilmoitus

Deze aanbesteding betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem voor het plaatsen van opdrachten op het gebied economische vraagstukken.|| Opdrachtgever heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van gekwalificeerd personeel. Opdrachtgever wil daarom graag in contact komen met partijen (zowel ondernemingen, als ZZP’ers) die, op basis van vooraf gestelde kwalificatie criteria, in aanmerking willen komen voor toelating tot een leveranciersdatabase, hierna te noemen het dynamisch aankoopsysteem.|| Door u aan te melden voor kwalificatie maakt u kenbaar dat u belangstelling heeft voor mogelijke opdrachten. Indien opdrachtgever behoefte heeft aan gekwalificeerd extern personeel, ontvangen alle tot het DAS toegelaten partijen een offerteaanvraag.|| Dit Dynamisch Aankoopsysteem is eerder gepubliceerd geweest op Tenderned. Dit betreft een nieuwe publicatie in verband met migratie naar de Aanbestedingssoftware van Negometrix.

 

 

Ilmoitusnumero 593929-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Taloustutkimuspalvelut (79311400)
EUVL S 240
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Provincie Zuid-Holland
's-Gravenhage
Inkoop@pzh.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593929-2020:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED