Dynaaminen hankintajärjestelmä: Toimenpide- ja neuroradiologian sekä kuvantamisen aputarvikkeet

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Julkaistu 3 vuotta sitten | 22.2.2021 Määräaika: 7 kuukautta kuluttua | 19.2.2025 13:03 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia toimenpide- ja neuroradiologian sekä kuvantamisen aputarvikkeiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Dynaaminen hankintajärjestelmä kattaa mm. eriliaisia toimenpide- ja neuroradiologiassa sekä kuvantamisessa käytettäviä tarvikkeita ja tuotteita sekä tarvittaessa niihin liittyviä lisäpalveluita kuten koulutus-, kaupintavarastointi- tms. palveluita. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita toimenpide- ja neuroradiologian sekä kuvantamisen aputarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit".

Ilmoitusnumero 2021-065442
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma