Dynaaminen hankintajärjestelmä / K-S Sote henkilöliikennepalvelut

Suomi | Jyväskylän kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 17.10.2020 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 14.10.2026 08:57 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintayksikön edustajat pyytävät hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen perustettavaan K-S Sote henkilöliikennepalveluita koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan, ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikennekuljetukset kilpailutetaan sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan, ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Hankittava henkilöliikenne tulee Tilaajien hankkiman kyydinvälityspalvelukeskuksen ohjaukseen. Kyydinvälityspalvelun tarkoitus on kustannustehokas matkojen välittäminen, ohjaaminen ja yhdistely huomioiden asiakkaiden erilaiset vaatimukset ja tarpeet. Henkilöliikennettä voidaan suorittaa taksi- tai henkilöliikenneluvallisella kalustolla. Lisäksi edellytetään hankinta- asiakirjoissa edellytettyjen soveltuvuusehtojen täyttymistä. Dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloaikana voimaan astuva Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi voi muuttaa hankintajärjestelmän sisällä tehtävien hankintojen sisältöä käytettävän kaluston ympäristövaatimusten suhteen ja tästä johtuen palvelukuvaukseen voi tulla muutoksia vähäisissä määrin. Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa maakunnallinen välityspalvelu on vielä kilpailutusvaiheessa, jonka vuoksi osa osallistumishakemuksen liitteenä olevan palvelukuvauksen tiedoista on avoimia. Avoimena olevat tiedot (mm. ajoneuvosovellukseen liittyvät) täydennetään hankintajärjestelmän sisällä tehtävään kilpailutuksen liitteeseen palvelukuvaus. Jyväskylän kaupungin kuljetusalue toimii yhteistyöalueesta irrallisena kokonaisuutena 15.1.2022 saakka. Tämän hankintajärjestelmän piirissä tullaan kilpailuttamaan myös kuljetushankinnat, jotka koskevat Jyväskylän kaupungin kuljetusaluetta nykyisen sopimuksen päättyessä 2.6.2021. Keuruun kaupunki aloittaa kuljetusalueellisesti 1.8.2021 alkaen. Jyväskylän ja Keuruun kaupunkien hankintamenettelyn kohteena olevat kuljetukset kilpailutetaan yhtäaikaa muiden tilaajien kuljetusalueiden yhteydessä, mutta sopimukset alkavat edellä maihittujen kaupunkien elueilla eri aikaan.

Ilmoitusnumero 2020-056021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI193 FI193
Osoitetiedot Jyväskylän kaupunki
Hannikaisenkatu 17 40101 Jyväskylä FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma