Diverse zakelijke en andere diensten

Zwolle, Alankomaat | SSC ONS
Julkaistu 6 vuotta sitten | 7.9.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Deze publicatie, van een aantal deelnemers aan de Talentenregio, betreft het instellen van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Hiermee beogen zij invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijke inhuur van extern personeel op basis van een inspanningsverplichting (en dus niet voor advies-/resultaatopdrachten).|| Het DAS wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. Indien deze DAS wordt beëindigd, dan zal dit tijdig gecommuniceerd worden. De ingangsdatum is 8.10.2018.|| Het DAS biedt de mogelijkheid om iedere keer als een offerteaanvraag in uw vakgebied(en) wordt geplaatst, mee te dingen. Ondernemers (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) worden uitgenodigd te reageren op deze offerteaanvragen. Aan registratie en toelating kunt u geen rechten op gunningen ontlenen.|| De selectieleidraad bevat de beschrijvingen van de procedures voor registraties, toelating en offerteaanvragen.|| Het staat de deelnemers vrij om gebruik te maken van het DAS of op een andere wijze in de behoefte te voorzien.

 

 

Ilmoitusnumero 390720-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työhönottopalvelut (79600000), Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000), Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut (79900000)
EUVL S 172
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot SSC ONS
Zwolle
inkoop@zwolle.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390720-2018:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED