Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Culemborg, Alankomaat | Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Julkaistu 3 vuotta sitten | 28.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

De bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe gaat gebruik maken van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) https://www.bvowb.nl/inhuurdesk (website). Door het instellen van een DAS beogen de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar partners invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijk inhuur van extern personeel. Het DAS wordt gebruikt voor de inhuur van extern personeel op basis van inspanningsverplichting (en dus niet advies/resultaatopdrachten).|| Het DAS is ingericht naar de volgende categorie indeling:|| — Bestuurlijk Domein,|| — Sociaal Domein,|| — Publiek Domein,|| — Openbare Orde en Veiligheid,|| — Ondersteuning,|| — Bedrijfsvoering,|| — Ruimtelijk Domein,|| — Overig.|| Voor een uitgebreidere omschrijving van het DAS en de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar de selectieleidraad.

 

 

Ilmoitusnumero 211957-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000)
EUVL S 82
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Culemborg
inkoop@bvowb.nl
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211957-2021:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED