Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Etten-Leur, Alankomaat | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Julkaistu 3 vuotta sitten | 3.8.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Welkom op het DAS voor inhuur ondersteuning voor onderwijs voor Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse personen op het gebied van ondersteuning voor onderwijs ingehuurd. Hieronder vallen huisvesting, financieel, HR, onderwijsondersteuning, marketing communicatie en coaching en teamontwikkeling. ICT valt buiten de scope van de opdracht, hier is een separaat DAS voor opgezet. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.|| Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om opdrachten met een waarde lager dan € 25.000 exclusief btw op een andere wijze dan via het DAS in te vullen.|| Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

 

 

Ilmoitusnumero 394512-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000)
EUVL S 148
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Etten-Leur
info@das-makkelijk.nl
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394512-2021:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED