Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Tilburg, Alankomaat | Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Julkaistu 3 vuotta sitten | 20.8.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Welkom op de DAS voor Inhuur van Onderwijzend Personeel voor De Rooi Pannen. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze OP ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels de reeds aanbestede raamovereenkomsten met uitzendbureaus (perceel 1) en detacheerders (perceel 2) kan worden gecontracteerd. Onder OP wordt verstaan: docenten, instructeurs, trainers/begeleiders. De inzet van surveillanten is geen onderdeel van de scope van dit DAS.|| Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een lopende uitvraag in dit DAS terug te trekken als deze middels een ander kanaal is ingevuld.|| Via dit DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.|| Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

 

 

Ilmoitusnumero 424182-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000)
EUVL S 161
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Tilburg
info@inhuurmeesters.nl
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424182-2021:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED