Diensten op het gebied van banken en investeringen

's-Gravenhage, Alankomaat | Provincie Zuid-Holland
Julkaistu 6 vuotta sitten | 24.4.2018 Määräaika: 9 kuukautta kuluttua | 31.12.2024 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor tijdelijke inzet op financial engineering.

 

 

Ilmoitusnumero 176656-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pankki- ja sijoituspalvelut (66100000), Pankkipalvelut (66110000), Rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset palvelut (66150000), Rahoitusneuvonta (66171000), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000), Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000)
EUVL S 79
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Provincie Zuid-Holland
's-Gravenhage
w.spaans@pzh.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176656-2018:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED