Consultative engineering and construction services

Stavanger, Norja | Stavanger kommune
Julkaistu 3 vuotta sitten | 18.1.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Stavanger kommune ved Bymiljø og utbygging [Stavanger Municipality c/o Urban Environment and Development] (BMU), hereby invites interested suppliers to apply for qualification in the dynamic purchasing system for building administration.|| The system includes procurements of administrative roles in the municipality's building and construction projects.|| Click here https://permalink.mercell.com/146147585.aspx

 

 

Ilmoitusnumero 023733-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit (71241000), Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Rakennusten perusasennuksiin liittyvät palvelut (71315000), Rakennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315200), Rakennusten perusasennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315210), Insinöörialan suunnittelupalvelut (71320000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000), Kantavien rakenteiden suunnittelu (71327000), Rakennustöiden johto (71540000), Rakennushankkeen johto (71541000), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut (71800000), Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000)
EUVL S 11
Sääntely Euroopan talousalue (ETA)
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Stavanger kommune
Stavanger
stina.sel@stavanger.kommune.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:023733-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED