Construction work for houses

Lowestoft, Iso-Britannia | East Suffolk Council
Julkaistu 4 vuotta sitten | 2.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

East Suffolk has established an agency to offer advice and support to all those living with a disability to enable them to live safely and independently at home. In most cases the agency will help residents to apply for grant funding to adapt their homes.|| This DPS is to establish a list of contractors able to deliver those adaptations.

 

 

Ilmoitusnumero 412507-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Erillistalojen rakennustyöt (45211100), Muut erikoisrakennustyöt kuin kattotyöt (45262000)
EUVL S 170
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot East Suffolk Council
Lowestoft
procurement@eastsuffolk.gov.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412507-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED