Construction work for buildings relating to railway transport

Dublin, Irlanti | Iarnród Eireann-Irish Rail
Julkaistu 2 vuotta sitten | 23.11.2021 Määräaika: 8 kuukautta kuluttua | 10.1.2025 13:00 Alkuperäinen ilmoitus

Iarnród Éireann (IÉ) is seeking expressions of interest from suitably qualified applicants to establish a Qualification System for Civil Engineering works associated with upgrading of the railway infrastructure and other related works that Iarnrod Eireann may undertake directly or on behalf of Bus Eireann, Dublin Bus or CIE on their properties. The extent and details of these works will vary from location to location. The project works ( from €50,000 up to value of €100,000) shall be tendered to those Contractors approved for inclusion on this Qualification System.

 

 

Ilmoitusnumero 598605-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Varastojen ja teollisuusrakennusten rakennustyöt (45213200), Rautateiden merkinantojärjestelmään liittyvät työt (45234115), Teollisuusrakennusten rakennustyöt (45213250), Rannikon suojarakenteiden rakennustyöt (45243000), Pysäköintitalojen rakennustyöt (45213312), Rautatiekuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt (45213320), Rautatiesiltojen rakennustyöt (45221112), Ylikulkukäytävien rakennustyöt (45221113), Terässiltojen rakennustyöt (45221115), Sillan kunnostukseen liittyvät rakennustyöt (45221119), Junaradan maasiltojen rakennustyöt (45221122), Tunneleiden, kuilujen ja alikulkutunneleiden rakennustyöt (45221200), Tunneleiden rakennustyöt (45221240), Rautatietunnelien rakennustyöt (45221242), Putkikanavat (44115100), Maanalaisten pysäköintialueiden rakennustyöt (45223310), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000), Rautateiden ja köysiratojen rakennustyöt (45234000), Talonrakentaminen (45210000), Rautateiden rakennustyöt (45234100), Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt (45213000), Junaradan pengerrysten rakennustyöt (45234114)
EUVL S 227
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Iarnród Eireann-Irish Rail
Dublin
Gavin.English@irishrail.ie
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:598605-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED