Construction work

St Helens, Iso-Britannia | M&Y Maintenence and Construction (The Regenda Group)
Julkaistu 3 vuotta sitten | 23.11.2020 Alkuperäinen ilmoitus

M&Y Maintenance and Construction, a wholly owned commercial subsidiary of Regenda Ltd, wish to establish a DPS for provision of sub-contractors to assist with the delivery of the services provided by M&Y including repairs, maintenance, refurbishment and construction. The DPS has been sub-divided into 49 categories; subcontractors can apply for one or more categories. It is intended that the DPS will run for an initial period of 10 years. Works will be required, predominantly, for individual or communal residential sites, but may also include individual, communal, commercial/industrial sites, sites of historical nature, or new building sites. All applicants who meet the standard selection criteria will be admitted to the DPS. There will be no minimum or maximum number of applicants qualifying per category. All contracts awarded via the DPS will be via a competitive tender procedure with qualified DPS contractors.|| M&Y is hosting a free virtual ‘supplier engagement’ event for interested parties, on Wednesday 25 November at 13.00 — 13.45 p.m. on zoom. If you would like to join us, please register using the following link; https://zoom.us/meeting/register/tJwqdemrrjIqGtXy3JCK9uJkuQUTgWiqe6eq|| Please note that attendance at this event is not compulsory and all presentations from the event will be made available following the event (on Proactis).

 

 

Ilmoitusnumero 562977-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kehikot rakentamiseen (44142000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000), Vedenpoistojärjestelmän rakennustyöt (45232450), Peltikatteen asentaminen (45261213), Lattiapohjan tasoitustyöt (45262321), Verhoustyöt (45262650), Putkityöt (45330000), Rakennuspuusepäntyöt (45420000), Laatoitustyöt (45431000), Teknisten rakenteiden maalaustyöt (45442121), Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut (77000000), Siivouspalvelut (90911200), Metalliset suojakuoret (44212381), Talonrakentaminen (45210000), Vedenpoisto- ja pintatyöt (45232451), Bitumikatteen asentaminen (45261214), Betonirakenteiden korjaustyöt (45262330), Asbestin poistotyöt (45262660), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000), Puusepäntyöt (45421000), Lattianlaatoitustyöt (45431100), Uudelleenmaalaustyöt (45442180), Puiden raivauspalvelut (77211300), Ikkunanpesupalvelut (90911300), Ukkosenjohdattimet (31216200), Paalut (44212400), Rivi- ja kerrostalojen sekä erillistalojen rakennustyöt (45211000), Vedenpoistotyöt (45232452), Katonmaalaustyöt ja muut pinnoitustyöt (45261220), Raudoittamattomien betonirakenteiden rakennustyöt (45262350), Metallien työstäminen (45262670), Keskuslämmityslaitteiden asennustyöt (45331100), Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt (45421100), Seinien laatoitustyöt (45431200), Rakennusten ulkopintojen puhdistustyöt (45452000), Puunkaato (77211400), Tulisijojen puhdistuspalvelut (90915000), Sisäpuhelinlaitteet (32360000), Puolijalosteet rakentamiseen (44220000), Talojen rakennustyöt (45211300), Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt (45233000), Katonmaalaustyöt (45261221), Betonipinnoitustyö (45262370), Parveketyöt (45262900), Putki- ja viemäröintityöt (45332000), Oven- ja ikkunanpuitteiden asennustyöt (45421110), Lattianteko- ja -päällystystyöt, seinänverhoilu- ja tapetointityöt (45432000), Ulkoseinien puhdistus hiekkapuhaltamalla (45452100), Puiden hoitopalvelut (77211500), Toimistotilojen siivous (90919200), Kaupunkiympäristön kalusteet (34928400), Sisääntuloväylän portit (44221310), Kylpyhuoneiden rakennustyöt (45211310), Katukiveys- ja asfaltointityöt (45233222), Katon sementtipäällystystyöt (45261222), Teräsrakennetyöt (45262400), Rakennusten asennustyöt (45300000), Vesijohtotyöt (45332200), Ikkunanpuitteiden asennustyöt (45421112), Lattianteko- ja -päällystystyöt (45432100), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Puunsiementen kylvö (77211600), Tuholaistorjunta (90922000), Merkit ja kilvet (34928470), Kirvesmiehen tarvikkeet (44230000), Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt (45211340), Katukalusteiden asennustyöt (45233293), Katon eristystyöt (45261410), Rakennusten rakenneterästyöt (45262410), Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000), Saniteettikalusteiden asennustyöt (45332400), Ovien ja ikkunoiden asennustyöt (45421130), Lattiantekotyöt (45432110), Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto (50700000), Puutarhanhoitopalvelut (77300000), Lukkosepänpalvelut (98395000), Turvalaitteet ja -varusteet (35121000), Rakennustyöt (45000000), Huoneistojen rakennustyöt (45211341), Lämpölaitosten rakennustyöt (45251200), Tiivistystyöt (45261420), Teknisten rakennelmien rakenneterästyöt (45262420), Sähköjohto- ja asennustyöt (45311000), Aitojen, kaiteiden ja turvalaitteiden asennustyöt (45340000), Ikkunoiden asennustyöt (45421132), Joustavien lattianpäällysteiden asennustyöt (45432111), Rakennuksen sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden korjaus ja huolto (50710000), Maa-alueiden hoito (77314000), Teollisuuskoneet (42000000), Rakennustyömaan valmistelutyöt (45100000), Monitoimitalojen rakennustyöt (45211350), Poraus- ja tutkimustyöt (45255500), Katon korjaus ja huolto (45261900), Tiilimuuraustyöt ja muut muuraustyöt (45262500), Sähköjohtotyöt (45311100), Aitojen asennustyöt (45342000), Metalliasennustyöt, lukuun ottamatta ovi- ja ikkunatöitä (45421140), Kiveystyöt (45432112), Rakennuksen sähkölaitteiden korjaus ja huolto (50711000), Puiden ja pensasaitojen leikkaus (77340000), Nostimet (42416300), Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt (45110000), Lyhytaikaiseen majoittumiseen tarkoitettujen tilojen rakennustyöt (45212413), Lämmityskeskusten korjaus ja huolto (45259300), Katonkorjaus (45261910), Kivityöt (45262510), Sähköasennustyöt (45311200), Paloturvallisuutta parantavat asennustyöt (45343000), Väliseinien asennustyöt (45421141), Parkettityöt (45432114), Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut (51700000), Puiden leikkaus (77341000), Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkulaitteet (42418000), Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111000), Kokonaan tai osittain katetut kaivannot (45221210), Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt (45260000), Katonhuolto (45261920), Kivenveistotyöt (45262511), Hälytysjärjestelmien ja antennien asennustyöt (45312000), Palosuojaustyöt (45343100), Ikkunaluukkujen asennustyöt (45421142), Kaksoislattian asennustyöt (45432120), Lentokoneilla suoritettavat ja niihin liittyvät palvelut (60440000), Turvallisuuspalvelut (79710000), Kulunvalvontajärjestelmä (42961100), Hajottamistyöt (45111100), Kokonaan tai osittain katetut tiekaivannot (45221214), Kattotuolien pystytystyöt, katetyöt ja vastaavat työt (45261000), Muut erikoisrakennustyöt kuin kattotyöt (45262000), Muuraus hakatusta kivestä (45262512), Lämmityslaitteiden ja rakennusten muiden sähkölaitteiden sähköasennukset (45315000), Palontorjuntalaitteiden asennustyöt (45343200), Kierrekaihtimien asennustyöt (45421145), Lattianpäällystystyöt (45432130), Julkinen vesi- ja energiahuolto (65000000), Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut (90000000), Kaivos- ja louhintakoneet, rakennuslaitteistot (43000000), Rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111200), Kaatopaikkojen rakennustyöt (45222110), Kattotuolien rakennustyöt (45261100), Rakennustelineiden purkutyöt (45262110), Tiilimuuraustyöt (45262520), Sähkötekniset asennustyöt (45315100), CO2-sammuttimien asennustyöt (45343210), Sisäkattojen asennustyöt (45421146), Maalaus- ja lasitustyöt (45440000), Sähköpalvelut (71314100), Sadevesikaivojen puhdistamispalvelut (90641000), Maansiirtokoneet (43210000), Maankuivatustyöt (45111240), Metallirakenteiden asennustyöt (45223110), Kate- ja katonmaalaustyöt (45261200), Rakennustelineiden pystytystyöt (45262120), Julkisivun tiilimuuraustyöt (45262521), Muut sähköasennukset (45317000), Sammutuslaitteiden asennustyöt (45343220), Porttien asennustyöt (45421148), Suojapinnoitusten levitystyöt (45442000), Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut (71600000), Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000), Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta) (44000000), Maaperän tutkimustyöt (45111250), Rakenneterästyöt (45223210), Katteen asentaminen (45261210), Betonityöt (45262300), Muuraustyöt (45262522), Eristystyöt (45320000), Sprinklerilaitteiston asennustyöt (45343230), Valmiskeittiöiden asennustyöt (45421151), Maalaustyöt (45442100), Öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät palvelut (76000000), Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Porrashissit (44115600), Perustuksen kaivutyöt (45112420), Teräsbetonirakenteet (45223500), Tiilikatteen asentaminen (45261211), Teräsbetonityöt (45262310), Erilaiset erikoisalojen rakennustyöt (45262600), Lämpöeristystyöt (45321000), Rakennusten lopputyöt (45400000), Väliseinien asennus (45421152), Rakennusten maalaustyöt (45442110), Porauspalvelut (76300000), Asuntojen, rakennusten ja ikkunoiden puhdistuspalvelut (90911000), Katokset (44115710), Maisemarakennustyöt (45112700), Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus (45230000), Liuskekatteen asentaminen (45261212), Betonirungon rakennustyöt (45262311), Ympäristön parannustyöt (45262640), Kipsilevytyöt (45324000), Rappaustyöt (45410000), Lattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt (45430000), Teknisten rakenteiden maalaus- ja suojapinnoitustyöt (45442120), Sydänkairaukset (76340000), Asuntojen siivouspalvelut (90911100)
EUVL S 228
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot M&Y Maintenence and Construction (The Regenda Group)
St Helens
abbie.kelly@my-maintenance.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562977-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED