Construction work

Newcastle upon Tyne, Iso-Britannia | Prosper
Julkaistu 5 vuotta sitten | 8.2.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The Authority seeks to establish a Dynamic Purchasing System (DPS) for construction and development works for use by its members and other public sector contracting bodies within the UK. The DPS comprises the following categories (lots):|| Lot 1: Demolition and Dismantling Services;|| Lot 2: Land Remediation;|| Lot 3: Full Groundworks Services;|| Lot 4: Construction Services (up to 1 000 000 GBP);|| Lot 5: Construction Services (Over 1 000 000 GBP);|| Lot 6: Modern methods of Construction;|| Lot 7: Principal Contractor (Full Management Service).|| The DPS is intended to cover all construction and development work including but not limited to new build, demolition, renovation and refurbishment, extensions, conversions, repair and maintenance. Whilst it is anticipated that Housing will be a key requirement, the DPS may be utilised for all types of construction including but not limited to:|| — health,|| — education,|| — libraries,|| — civic and community buildings, commercial premises.

 

 

Ilmoitusnumero 061447-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Elementtirakennukset (44211000), Maisemarakennustyöt (45112700), Rakennustyöt (45000000), Koeporaus- ja koekairaustyöt (45120000), Rakennustyömaan valmistelutyöt (45100000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000), Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111000), Rakenne-elementtien kokoaminen ja pystytys (45223800), Kaivu- ja maansiirtotyöt (45112000), Elementtirakenteet (45223810), Ojankaivutyöt (45112100), Rakennuselementit ja valmisosat (45223820), Maanpoistotyöt (45112200), Elementit (45223821), Maan pintakerroksen poistotyöt (45112210), Valmisosat (45223822), Maantäyttötyöt ja maan käyttöönottotyöt (45112300), Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Maantäyttötyöt (45112310), Maan käyttöönotto (45112320), Rakennustyömaan maanparannustyöt (45112330), Saastuneen maaperän puhdistustyöt (45112340), Joutomaan käyttöönotto (45112350), Maan ennallistamistyöt (45112360), Kaivutyöt (45112400)
EUVL S 28
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Prosper
Newcastle upon Tyne
tim.jennett@prosper.uk.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:061447-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED