Construction work

Devizes, Iso-Britannia | Westworks Procurement Ltd
Julkaistu 5 vuotta sitten | 27.3.2019 Alkuperäinen ilmoitus

This DPS is being established for the provision of works and services for the maintenance, improvement, conversion, upgrading, regeneration and refurbishment of dwelling houses, flats, sheltered schemes, sheltered accommodation, commercial and communal facilities, corporate property, and similar buildings for a period of 10 years.

 

 

Ilmoitusnumero 140763-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111200), Öljy- ja kaasuputkien rakennustyöt (45231200), Kattotuolien pystytystyöt, katetyöt ja vastaavat työt (45261000), Rakennusten asennustyöt (45300000), Putki- ja viemäröintityöt (45332000), Suojapinnoitusten levitystyöt (45442000), Rakennuksen mekaanisten laitteiden korjaus ja huolto (50712000), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut (71800000), Kaivu- ja maansiirtotyöt (45112000), Kaasuputkien rakennustyöt (45231220), Kattotuolien rakennustyöt (45261100), Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000), Kaasuasennukset (45333000), Maalaustyöt (45442100), Keskuslämmitysjärjestelmän korjaus ja huolto (50720000), Laboratoriopalvelut (71900000), Maisemarakennustyöt (45112700), Pääkaasujohtojen rakennustyöt (45231221), Kate- ja katonmaalaustyöt (45261200), Sähköjohto- ja asennustyöt (45311000), Kaasun säätölaitteiden asennustyöt (45333100), Teknisten rakenteiden maalaus- ja suojapinnoitustyöt (45442120), Yleisten käymälöiden korjaus ja huolto (50760000), Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut (90000000), Koeporaus- ja koekairaustyöt (45120000), Kaasusäiliön rakennustyöt (45231222), Tiilikatteen asentaminen (45261211), Lämmityslaitteiden ja rakennusten muiden sähkölaitteiden sähköasennukset (45315000), Kaasumittarien asennustyöt (45333200), Ruostesuojaustyöt (45442200), Hotelli- ja ravintolalaitteiden korjaus ja huolto (50880000), Asbestinpoistopalvelut (90650000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000), Kaasunjakeluun liittyvät työt (45231223), Liuskekatteen asentaminen (45261212), Valaistus- ja merkinantojärjestelmien asennustyöt (45316000), Koneasennukset (45350000), Pinnansuojaustyö (45442300), Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen (51100000), Talonrakentaminen (45210000), Maanalaisen kiskoverkon työt (45234122), Peltikatteen asentaminen (45261213), Muut sähköasennukset (45317000), Konetekniset asennustyöt (45351000), Julkisivutyöt (45443000), Palontorjuntalaitteiden asennuspalvelut (51700000), Kylpyhuoneiden rakennustyöt (45211310), Vesirakennustyöt (45240000), Bitumikatteen asentaminen (45261214), Muuntajien sähköasennukset (45317200), Rakennusten lopputyöt (45400000), Muut rakennusten lopputyöt (45450000), Veden mineraalienpoistopalvelut (65121000), Kaupunkien kehittämiseen liittyvät rakennustyöt (45211360), Tehtaiden, laitosten, kaivosten, verstaiden, pajojen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden rakennusten rakentamistyöt (45250000), Aurinkopaneelien kattoasennustyöt (45261215), Suodatuslaitteiden sähköasennukset (45317400), Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt (45421100), Sisustustyöt (45451000), Veden suolanpoistopalvelut (65122000), Urheilukenttien rakennelmien rakennustyöt (45212221), Kaatopaikkakaasua hyödyntävien sähköntuotantolaitosten rakennustyöt (45251240), Katonmaalaustyöt ja muut pinnoitustyöt (45261220), Eristystyöt (45320000), Oven- ja ikkunanpuitteiden asennustyöt (45421110), Rakennusten ulkopintojen puhdistustyöt (45452000), Vedenpehmennyspalvelut (65123000), Ruoanvalmistus- ja -tarjoilulaitteet (39310000), Keittiöiden tai ravintoloiden muutostyöt (45212500), Aluelämpölaitosten rakennustyöt (45251250), Katon sementtipäällystystyöt (45261222), Lämpöeristystyöt (45321000), Kynnysten asennustyöt (45421120), Tarkastus- ja kunnostustyöt (45453000), Insinööripalvelut (71300000), Veden suodatuslaitteet (42912310), Rakennelmiin ja teknisiin rakenteisiin liittyvät työt (45220000), Juomavedenkäsittelylaitosten rakennustyöt (45252126), Pelti- ja kourutyöt (45261300), Äänieristystyöt (45323000), Ovien ja ikkunoiden asennustyöt (45421130), Kunnostustyöt (45453100), Palosuojelua, palon ja räjähdysvaaran torjuntaa sekä räjähdevalvontaa koskevat konsulttipalvelut (71317100), Lämpöeristeet (44111520), Tunneleiden, kuilujen ja alikulkutunneleiden rakennustyöt (45221200), Öljy- ja kaasuteollisuuden rakennustyöt (45255000), Levypäällystystyöt (45261400), Putkityöt (45330000), Ovien asennustyöt (45421131), Entisöintityöt (45454100), Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut (71321000), Kattotarvikkeet (44112500), Maanalaiset rakennustyöt, lukuun ottamatta tunnelien ja kuilujen rakentamista (45221250), Kaasuterminaalien rakennustyöt (45255300), Katon eristystyöt (45261410), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000), Ikkunoiden asennustyöt (45421132), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Erilaiset insinööripalvelut (71330000), Rakennustyöt (45000000), Rakenteiden rakennustyöt (45223000), Hiilenkaasutuslaitosten rakennustyöt (45255700), Tiivistystyöt (45261420), Keskuslämmityslaitteiden asennustyöt (45331100), Metalliasennustyöt, lukuun ottamatta ovi- ja ikkunatöitä (45421140), Ilma-, rautatie-, tie- ja vesiliikenteeseen liittyvät korjaus- ja huoltopalvelut ja muut palvelut (50200000), Geotekniset palvelut (71332000), Rakennustyömaan valmistelutyöt (45100000), Huoltoasemien rakennustyöt (45223720), Kaasuntuotantolaitosten rakennustyöt (45255800), Katon korjaus ja huolto (45261900), Kattilalaitteistojen asennustyöt (45331110), Valmiskeittiöiden asennustyöt (45421151), Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto (50700000), Koneenrakennus- ja sähkötekniset palvelut (71334000), Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt (45110000), Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus (45230000), Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt (45260000), Asbestin poistotyöt (45262660), Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt (45331210), Maalaus- ja lasitustyöt (45440000), Rakennuksen sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden korjaus ja huolto (50710000), Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut (71600000)
EUVL S 61
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Westworks Procurement Ltd
Devizes
info@westworks.org.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140763-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED