Construction and ancillary works for telephone and communication lines

Bodø, Norja | Nordland fylkeskommune
Julkaistu 2 vuotta sitten | 12.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Nordland County is establishing a dynamic purchasing system for broadband development with public subsidies. The scheme covers development for the municipalities that the county has been given a promise of support for in 2021, as well as the municipalities that were granted support in 2020 that have not yet signed a contract for development.|| For information on the scheme see https://www.nfk.no/tjenester/naringsutvikling/kommunal-infrastruktur/tilskudd-til-bredband/|| Click here https://permalink.mercell.com/166713071.aspx.

 

 

Ilmoitusnumero 580962-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puhelin- ja tietoliikennelinjojen rakennustyöt ja niihin liittyvät työt (45232300)
EUVL S 220
Sääntely Euroopan talousalue (ETA)
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Nordland fylkeskommune
Bodø
hankib@nfk.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580962-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED