Computerapparatuur

Dokkum, Alankomaat | Arlanta
Julkaistu 5 vuotta sitten | 6.8.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – tablets voor Arlanta te Dokkum. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van tablets en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.|| Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

 

 

Ilmoitusnumero 368890-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet (30230000)
EUVL S 150
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Arlanta
Dokkum
info@arlanta.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368890-2019:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED