Civil engineering consultancy services

Hamar, Norja | Spordrift AS
Julkaistu 4 vuotta sitten | 6.3.2020 Alkuperäinen ilmoitus

The system must cover assistance, consultancy services, project management and hiring building and construction works consultants. This includes, but not limited to, the following areas:|| Project management|| Engineering design services|| Construction management|| Project support|| Project development

 

 

Ilmoitusnumero 112453-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tekniset neuvonta- ja konsulttipalvelut (71318000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000), Rakennustöiden johto (71540000), Rakennushankkeen johto (71541000), Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut (71311000), Maa-, tie- ja vesirakentamisen tukipalvelut (71311100), Rautatien rakennustekniset palvelut (71311230), Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut (71311300)
EUVL S 47
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Spordrift AS
Hamar
nikolai.haugronning2@banenor.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112453-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED