Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

JÖNKÖPING, Ruotsi | Jönköping Energi Aktiebolag
Julkaistu 4 vuotta sitten | 1.7.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Jönköping Energi AB (JEAB) med dotterbolag avser skapa förutsättningar för att möta merparten av företagets behov av konsulttjänster inom Miljö & Hållbarhet. För att klara framtidsutmaningar är konsultstöd avgörande för JEAB:s framgång. De konsulter som anlitas bjuds in att vara medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur för ett gott samhälle.

 

 

Ilmoitusnumero 307089-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut (71311300), Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000)
EUVL S 125
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Jönköping Energi Aktiebolag
JÖNKÖPING
anna.david@jonkopingenergi.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307089-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED