Byggteknisk projektledning

Göteborg, Ruotsi | Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Julkaistu 3 vuotta sitten | 4.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Detta DIS omfattar projektstyrning av nybyggnations-, om- och tillbyggnadsprojekt gällande flerbostadshus. DIS:et avser projektstyrningsuppdrag i byggprocessens alla skeden, till exempel förstudie, program, projektering, produktion, överlämning och garantiförvaltning.|| Uppdragen är även tänkta att stödja Beställarna vid projektstyrning av underhåll och fastighetsförvaltning.

 

 

Ilmoitusnumero 584510-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit (71241000), Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi (71242000), Luonnospiirustukset (järjestelmät ja integraatio) (71243000), Hankkeiden ja dokumentaation valvonta (71248000), Rakennushankkeen johto (71541000)
EUVL S 237
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Göteborg
ing-marie.trygg@ink.goteborg.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584510-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED