Byggnation av paviljong

Nacka, Ruotsi | Nacka kommun
Julkaistu 5 vuotta sitten | 21.4.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Nacka kommun avser att införa Dynamiskt inköpssystem för skol- och förskolepaviljonger.|| Det kan avse både hyra av moduler/Paviljonger under olika perioder eller köp av moduler/paviljonger.|| Det kan även avse tillhörande markberedning.|| Det kan även avse tillhörande tjänster som drift och skötsel.|| Kommuner ser till att det finns vatten, avlopp och el vid tomtgräns.|| Leverantörer som godkänns i systemet har rätt att lämna anbud på förfrågan. Leverantörer kan under 25 år ansöka om att bli godkända i systemet eller när som helst avsluta sin anslutning.|| Vid förfrågan kommer det utvärderas på olika kriterier beroende på det aktuella behovet.|| Exempel på utvärderingskriterier är:|| 1. Leveranstid|| 2. Kvalitetskriterier|| 3. Pris|| 4. Gestaltning|| 5. Funktion|| 6. Innovation och nya smarta lösningar|| 7. Kombination av köp eller hyra och tillhörande tjänster|| 8. Annat|| Välkommen att ansöka 2018 till 2043 om att bli leverantör.

 

 

Ilmoitusnumero 174188-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Paviljonkien rakennustyöt (45212600)
EUVL S 78
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Nacka kommun
Nacka
kenneth.lindrooth@nacka.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174188-2018:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED