Byggnads- och anläggningsarbeten

Bålsta, Ruotsi | Håbo kommun
Julkaistu 3 vuotta sitten | 1.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Håbo kommun upprättar en DIS gällande två områden VA- och gatuarbeten.

 

 

Ilmoitusnumero 048836-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kävelyteiden rakennustyöt (45233161), Rakennustyömaan valmistelutyöt (45100000), Pyöräteiden rakennustyöt (45233162), Rakenteiden rakennustyöt (45223000), Jalankulkuteiden rakennustyöt (45233260), Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt (45231100), Vesijohtoihin liittyvät oheistyöt (45232100), Vesiputkityöt (45232150), Viemärien rakennustyö (45232400), Viemäröintityö (45232410), Likavesiputkistojen rakennustyöt (45232411), Viemäriputkien rakennustyöt (45232440), Vedenpoistojärjestelmän rakennustyöt (45232450), Runkoteiden rakennustyöt (45233124), Tienristeysten rakennustyöt (45233125), Kiertoliittymien rakennustyöt (45233128), Valtateiden rakennustyöt (45233130), Tietyöt (45233140)
EUVL S 21
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Håbo kommun
Bålsta
stefan.ejderfjall@habo.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:048836-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED