Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem

Johanneshov, Ruotsi | HBV
Julkaistu 4 vuotta sitten | 30.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

DISet omfattar för Beställarna olika anpassade total- och generalentreprenader för gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Se närmare omfattning i Anbudsinfordran.|| Upphandlingen görs av HBV på initiativ av och i samarbete med ÖrebroBostäder AB och Örebro kommun.|| HBVs ca 360 medlemsbolag och andra upphandlande myndigheter och enheter har efter ett godkännande av HBV möjlighet att genomföra en specifik upphandling i DISet.

 

 

Ilmoitusnumero 045500-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalisten asuntoloiden rakentamistyöt (45215210), Rakennusten asennustyöt (45300000), Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000), Putkityöt (45330000), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000), Rakennusten lopputyöt (45400000)
EUVL S 21
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot HBV
Johanneshov
ville.gruner@hbv.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:045500-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED