Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

Stockholm, Ruotsi | Aktiebolaget Stockholmshem
Julkaistu 3 vuotta sitten | 27.10.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största utmaningar. Bristen på bo-städer motverkar stadens hållbarhetsmål och begränsar stadens utveckling. De kommunalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har en viktig roll för att bidra till att lösa dessa utmaningar genom att bygga lägenheter i fint ut-formade hus med rimliga hyror till lägre kostnader.|| Stockholmshusen är ett gemensamt projekt och en viktig del i bostadsbolagens planerade nyproduktion. Projekt Stockholmshusen startades 2015 med ambition att öka produktionstakten. Projektet har utvecklat ett konceptbyggande av bostadshus i syfte att bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt.|| Dessa koncepthus, karakteriseras av fint utformade hus med fokus på en genomtänkt ut-formning med väl gestaltade detaljer såsom fönsteromfattningar i relief, en väl utvald kulörpalett, välkomnande entréer mm. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i|| övrigt höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet.|| Projekt Stockholmshusen kommer att successivt anvisa lämplig mark och involvera entreprenörer redan under planeringsstadiet.

 

 

Ilmoitusnumero 546109-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rivi- ja kerrostalojen sekä erillistalojen rakennustyöt (45211000), Erillistalojen rakennustyöt (45211100), Talojen rakennustyöt (45211300), Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt (45211340), Huoneistojen rakennustyöt (45211341)
EUVL S 209
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Aktiebolaget Stockholmshem
Stockholm
dan.bielsten@stockholmshem.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546109-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED