Business and management consultancy and related services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 29.12.2018 Alkuperäinen ilmoitus

The system must cover assistance, consultancy services, project management and hiring strategy and business development consultants. This includes, but not limited to, the following areas:|| — strategy development,|| — strategy implementation,|| — strategic analyses,|| — business development,|| — risk management and internal control,|| — quality management and quality assurance,|| — target oriented management,|| — benefits analysis and profit realisation,|| — ROS-analyses.

 

 

Ilmoitusnumero 578479-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Markkinatutkimuspalvelut (79310000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Evaluointineuvontapalvelut (79419000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus (79000000), Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot (79300000)
EUVL S 250
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
susanne.hadler@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578479-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED