Business and management consultancy and related services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 29.12.2018 Alkuperäinen ilmoitus

The system must cover assistance, consultancy services, project management and hiring financial management consultants. This includes, but not limited to, the following areas:|| — finance and accounts,|| — analyses,|| — controlling (e.g. accounts, business projects),|| — financial tools and systems,|| — risk management,|| — efficiency measurement and benchmarking.

 

 

Ilmoitusnumero 578478-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut (79200000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000)
EUVL S 250
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
susanne.hadler@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578478-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED