Business and management consultancy and related services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 2 vuotta sitten | 1.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

All administrative (non-ICT) DPS schemes are registered here.|| Click here https://permalink.mercell.com/149410746.aspx.

 

 

Ilmoitusnumero 103734-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000), Evaluointineuvontapalvelut (79419000), Johtoon liittyvät palvelut (79420000), Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421000), Projektin valvontapalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421100), Projektin suunnittelupalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421200), Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut (79200000), Kyselytutkimuspalvelut (79311000), Tutkimusten analysointipalvelut (79311300), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Yleiset johdon konsulttipalvelut (79411000), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000)
EUVL S 41
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
anskaffelser@nhn.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103734-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED