Business and management consultancy and related services

Oslo, Norja | Stortinget
Julkaistu 3 vuotta sitten | 15.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Stortinget (the Norwegian Parliament) is establishing a dynamic purchasing system (DPS) for the area of ‘business development’. In this term we add the following:|| — organisation development,|| — alteration work,|| — business management.|| For more information about how dynamic purchasing systems function, refer to anskaffelser.no at https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/dynamisk-innkjopsordning|| This dynamic purchasing system will provide the basis to run competitions under the scheme for consultancy services in ‘business development’. See below for a more detailed description.|| Click here https://permalink.mercell.com/149274685.aspx

 

 

Ilmoitusnumero 185048-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Yleiset johdon konsulttipalvelut (79411000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100), Johtoon liittyvät palvelut (79420000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
EUVL S 73
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Stortinget
Oslo
snorre.hagen@stortinget.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185048-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED