Business and management consultancy and related services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 16.1.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The system must cover assistance, consultancy services, project management and the hire analyses and evaluations consultants:|| — evaluation assignments,|| — data collection (surveys, interviews, etc.).|| — analyses,|| — methodology support,|| — socio-economic analyses,|| — business administration analyses,|| — health economics analyses.

 

 

Ilmoitusnumero 022769-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Evaluointineuvontapalvelut (79419000), Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421000), Kyselytutkimuspalvelut (79311000), Tutkimusten analysointipalvelut (79311300), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
EUVL S 11
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
susanne.hadler@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:022769-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED