Building services consultancy services

Bootle, Iso-Britannia | Sovini Ltd
Julkaistu 4 vuotta sitten | 9.1.2020 Määräaika: 7 kuukautta kuluttua | 7.1.2025 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

Sovini invites organisations to participate in a 60-month DPS for asset management related consultancy services. The DPS will be accessible by all members of the Sovini Group, both current and future. The DPS can also be accessed by other contracting authorities, primarily (but not limited to) including other registered providers of social housing operating across the North-West of England.

 

 

Ilmoitusnumero 008852-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Energia ja siihen liittyvät palvelut (71314000), Toteutettavuustutkimus (79314000), Energiahallinto (71314200), Muotoilu-/suunnitteluneuvonta (79415200), Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut (71314300), Turvallisuusneuvonta (79417000), Rakennusten perusasennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315210), Johtoon liittyvät palvelut (79420000), Rakennustarkastuspalvelut (71315300), Tutkintapalvelut (79720000), Palosuojelua, palon ja räjähdysvaaran torjuntaa sekä räjähdevalvontaa koskevat konsulttipalvelut (71317100), Ympäristöasioiden neuvontapalvelut (90713000), Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut (71317210), Ympäristöauditointi (90714000), Ilmanvaihdon neuvontapalvelut (71321400), Ilman laadun hallinta (90731100), Topografiset palvelut (71351810), Purku- ja käytöstäpoistopalvelut (98391000), Maanmittauspalvelut (71355000), Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut (71600000), Ohjelmointipalvelut (72243000), Sähkölaitteiden asentaminen (51110000), Palontorjunta (75251110), Arkkitehtuuria koskevat neuvontapalvelut (71210000), Auditointi- ja tarkastuspalvelut (79212000), Lupapiirustukset, työpiirustukset ja eritelmät (71245000), Kyselytutkimuspalvelut (79311000), Insinööripalvelut (71300000), Tutkimusten suunnittelupalvelut (79311100)
EUVL S 6
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Sovini Ltd
Bootle
procurement@sovini.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008852-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED