Building construction work

Worcester, Iso-Britannia | Sanctuary Housing Association
Julkaistu 5 vuotta sitten | 3.6.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The general requirement is the establishment of a Dynamic Purchasing System (DPS) for building trades contractors. This DPS will provide building trades contractors that will support sanctuary’s new build programme where we aspire to build 30 000 new houses, predominantly acting as subcontractors, and also directly appointed to undertake works on existing assets in terms of reinvestment and programmed upgrade works.

 

 

Ilmoitusnumero 254493-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Urheilukenttien ja virkistysalueiden maisemarakennustyöt (45112720), Teräsrakennetyöt (45262400), Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa (45500000), Talonrakentaminen (45210000), Kivityöt (45262510), Palontorjuntalaitteiden korjaus ja huolto (50413200), Vapaa-ajantilojen rakennustyöt (45212100), Katuvalojen asennustyöt (45316110), Turvalaitteiden ja -varusteiden korjaus ja huolto (50610000), Vedenpoistojärjestelmän rakennustyöt (45232450), Liikennevalojen asennustyöt (45316212), Hissien huoltopalvelut (50750000), Tierakennustyöt (45233100), Eristystyöt (45320000), Nostureiden asentaminen (51511110), Tiemerkintöjen maalaustyöt (45233221), Putkityöt (45330000), Sepän palvelut (71550000), Liikennemerkkien ja tienviittojen asennustyöt (45233290), Aitojen asennustyöt (45342000), Puiden ja pensasaitojen leikkaus (77340000), Sisäinen valvontajärjestelmä (32235000), Katukalusteiden asennustyöt (45233293), Sprinklerilaitteiston asennustyöt (45343230), Turvallisuuspalvelut (79710000), Merkit ja kilvet (34928470), Vedenkäsittelylaitosten rakennustyöt (45252120), Rappaustyöt (45410000), Saastuneeseen maaperään liittyvät palvelut (90522000), Savupellit (42512510), Kate- ja katonmaalaustyöt (45261200), Ikkunoiden asennustyöt (45421132), Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Rakennustarvikkeet (44110000), Liuskekatteen asentaminen (45261212), Laatoitustyöt (45431000), Modulaariset ja siirrettävät rakennukset (44211100), Peltikatteen asentaminen (45261213), Lattiantekotyöt (45432110), Roskasäiliöt (44613700), Tiivistystyöt (45261420), Joustavien lattianpäällysteiden asennustyöt (45432111), Hajottamistyöt (45111100), Rakennustelinetyöt (45262100), Suojapinnoitusten levitystyöt (45442000), Rakennustyömaan raivaustyöt (45111213), Paalutustyöt (45262211), Julkisivutyöt (45443000), Maisemarakennustyöt (45112700), Betonipinnoitustyö (45262370), Sisustustyöt (45451000)
EUVL S 105
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Sanctuary Housing Association
Worcester
group.procurement@sanctuary-housing.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254493-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED