Biosuojakaappien hankintaa koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Sansia Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 9.5.2021 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 6.5.2025 09:55 Alkuperäinen ilmoitus

Sansia Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan erilaisia biosuojakaappeja. Hankintoja tehdään tarpeen mukaan. Tilaajina ovat ISLAB ja HUS Diagnostiikkakeskus. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat Tilaajat sekä kilpailutettavat tuotteet. Järjestelmään voi hakeutua toimittajaksi koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan osallistumista kilpailutettaviin hankintoihin, vaan tarjoajan tulee hyväksymisen jälkeen erikseen jättää tarjous avattaviin kilpailutuksiin. Hankintasopimuskohtaiset vaatimukset, kuvaukset ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kilpailutuksen avaushetkellä dynaamiseen järjestelmään hyväksytyille toimijoille. Voimassa oleviin sopimuksiin eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen. Hankittavat biosuojakaapit ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa valituksi tulleen tarjoajan tulee toimittaa hankintalain mukaiset rikosrekisteriotteet sekä yhteisösakkokysely ennen sopimuksen allekirjoittamista. Samassa yhteydessä tarjoajalta tarkistetaan vastuullisuusasiat. Tarjoaja vastaa siitä, että osallistumisvaiheessa ilmoittamansa tiedot ESPD-lomakkeella ovat voimassa koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Hankintayksiköllä on oikeus tarkastaa poissulkuperusteet missä tahansa dynaamisen hankinnan vaiheessa. Tarjoaja on velvollinen ilmoittamaan hankintayksikölle järjestelmän voimassaoloaikana mikäli ESPD-lomakkeella ilmoitetut tiedot muuttuvat.

Ilmoitusnumero 2021-072796
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet (33100000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D2 FI
Osoitetiedot Sansia Oy
PL 2000, Viestikatu 3 70600 Kuopio FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma