Belysningsarmatur och elektriska lampor

Kristianstad, Ruotsi | Region Skåne, Koncerninköp
Julkaistu 5 vuotta sitten | 20.6.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Region Skånes operationslampspark åldras och årligen måste lampor bytas ut, dels på grund av ålder, men också på grund av ny teknik som bättre lämpar sig för nutidens behov.|| Regionen har idag (april 2019) 268 st. operationslampor i drift. Av dessa kan/bör man byta ut 85 st. tämligen omgående och ytterligare 46 st. under de kommande fyra åren. Investeringskostnaden för detta beräknas till ca 13 MSEK i nuläget och ytterligare 6,9 MSEK under de kommande fyra åren.

 

 

Ilmoitusnumero 286201-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Valaistuslaitteet ja sähkölamput (31500000), Kattovalaisintarvikkeet (31524100), Lääketieteelliset laitteet (33100000), Leikkaussalilaitteet (33162100), Kirurgiset lamput (33167000)
EUVL S 117
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Region Skåne, Koncerninköp
Kristianstad
fredrik.h.lindqvist@skane.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286201-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED