Avloppsrör

Stockholm, Ruotsi | Aktiebolaget Svenska Bostäder
Julkaistu 3 vuotta sitten | 30.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende rörprojekttjänster för förvaltningsuppdrag.

 

 

Ilmoitusnumero 214472-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Putkistot (44162000), Viemärin laskuputket (44163111)
EUVL S 84
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Aktiebolaget Svenska Bostäder
Stockholm
carina.tegstrom@svenskabostader.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214472-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED