Atk-laitteet ja -tarvikkeet

Helsinki, Suomi | Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 23.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on työ- ja ammattikäyttöön tarkoitetut IT-laitteet sekä niihin liittyvät oheislaitteet, tarvikkeet ja palvelut.

 

 

Ilmoitusnumero 445948-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Atk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000), Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet (30230000), Tietokonetarvikkeet (30237300), Tietokonelaitteiden huolto ja korjaus (50312000)
EUVL S 185
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Helsinki
hankinta@metropolia.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445948-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED