Atk-laitteet ja -tarvikkeet

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 4.6.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat konesali-infrastruktuurilaitteet (esim. palvelimet, tallennus-ja varmistuslaitteet, integroidut ratkaisut ja konesaliverkon laitteet) sekä niihin liittyvien lisätarvikkeiden ja palveluiden hankinta. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteissä Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja ehdot ja Palvelut ja niiden vähimmäisvaatimukset.

 

 

Ilmoitusnumero 279297-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tiedostopalvelimet (48823000), PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut (50300000), Atk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000), Tietokonelaitteiden huolto ja korjaus (50312000), Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet (30230000), Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen (51600000), Muistivälineet ja lukulaitteet (30233000), Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut (72100000), Muistivälineet (30234000), Datalaitteet (32580000), Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Verkko-, internet- ja intranetohjelmatuotteet (48200000), Verkko-ohjelmatuotteet (48210000), Tietokanta- ja käyttöohjelmatuotteet (48600000), Apuohjelmatuotteet (48700000), Tietojärjestelmät ja palvelimet (48800000), Tietojärjestelmät (48810000), Palvelimet (48820000), Verkkopalvelimet (48821000)
EUVL S 107
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279297-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED