Atk-laitteet ja -tarvikkeet

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 3.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iPadOS- ja macOS-käyttöjärjestelmien kanssa yhteensopivat tietokoneet (mm. tabletit, kannettavat, pöytäkoneet, tehotyöasemat), näytöt ja muut lisätarvikkeet sekä tuotteisiin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.|| Kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat pyytää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan oikeutta osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmään. DPS:ään|| hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu.|| Hansel hyväksyy DPS:ään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Ehdokasta ei hyväksytä DPS:ään, jos ehdokas on syyllistynyt tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on syyllistynyt johonkin hankintalain 80 §:ssä tarkoitetuista rikoksista (pakolliset poissulkemisperusteet). DPS:ään voidaan jättää hyväksymättä ehdokas, jota koskee hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste.|| DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä (ks. liite 2 Sopimus dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta).|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen (1.10.2021) ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.|| Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimus voi olla voimassa enintään viisi (5) vuotta dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.

 

 

Ilmoitusnumero 444307-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Atk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000), Muistivälineet ja lukulaitteet (30233000), Pientietokonelaitteisto (30212000), Umpilevyasemat (30233132), Pientietokoneiden keskusyksiköt (30212100), Optiset levyasemat (30233150), PC:t (30213000), Flash-muistilaitteet (30233180), Kannettavat tietokoneet (30213100), Tietokoneiden osat, tarvikkeet ja varusteet (30237000), Paneelitietokone (30213200), Tietokonelaitteiden pölynsuojat (30237253), Pöytätietokone (30213300), Näytön seinätelineet (30237260), PC-keskusyksiköt (30213400), Kannettavien tietokoneiden kuljetuslaukut (30237270), Työasemat (30214000), Virtalähdetarvikkeet (30237280), Mikrotietokonelaitteisto (30215000), Tiedonsyöttötarvikkeet (30237400), Mikrotietokoneiden keskusyksiköt (30215100), Laitteistohallinto-ohjelmatuotteet ja ohjelmatuotesarja (48420000), Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet (30230000), Käyttöjärjestelmät (48620000), Tietokoneiden näytöt ja valvontapöydät (30231000), Tietokonepalvelut (72500000), Tietokonepäätteet (30231100), Tietokoneisiin liittyvät hallintopalvelut (72510000), Litteät näytöt (30231310), Tietokonetuki (72610000), Kosketusnäytöt (30231320), Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut (72611000)
EUVL S 171
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444307-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED