Atk-laitteet ja -tarvikkeet

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 2 vuotta sitten | 3.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat iPadOS- ja macOS-käyttöjärjestelmien kanssa yhteensopivat tietokoneet (mm. tabletit, kannettavat, pöytäkoneet, tehotyöasemat), näytöt ja muut lisätarvikkeet sekä tuotteisiin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.|| Kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat pyytää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan oikeutta osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmään. DPS:ään|| hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu.|| Hansel hyväksyy DPS:ään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Ehdokasta ei hyväksytä DPS:ään, jos ehdokas on syyllistynyt tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on syyllistynyt johonkin hankintalain 80 §:ssä tarkoitetuista rikoksista (pakolliset poissulkemisperusteet). DPS:ään voidaan jättää hyväksymättä ehdokas, jota koskee hankintalain 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste.|| DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä (ks. liite 2 Sopimus dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta).|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen (1.10.2021) ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.|| Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimus voi olla voimassa enintään viisi (5) vuotta dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.

 

 

Ilmoitusnumero 444307-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Litteät näytöt (30231310), Tietokonetuki (72610000), Kosketusnäytöt (30231320), Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut (72611000), Atk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000), Muistivälineet ja lukulaitteet (30233000), Pientietokonelaitteisto (30212000), Umpilevyasemat (30233132), Pientietokoneiden keskusyksiköt (30212100), Optiset levyasemat (30233150), PC:t (30213000), Flash-muistilaitteet (30233180), Kannettavat tietokoneet (30213100), Tietokoneiden osat, tarvikkeet ja varusteet (30237000), Paneelitietokone (30213200), Tietokonelaitteiden pölynsuojat (30237253), Pöytätietokone (30213300), Näytön seinätelineet (30237260), PC-keskusyksiköt (30213400), Kannettavien tietokoneiden kuljetuslaukut (30237270), Työasemat (30214000), Virtalähdetarvikkeet (30237280), Mikrotietokonelaitteisto (30215000), Tiedonsyöttötarvikkeet (30237400), Mikrotietokoneiden keskusyksiköt (30215100), Laitteistohallinto-ohjelmatuotteet ja ohjelmatuotesarja (48420000), Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet (30230000), Käyttöjärjestelmät (48620000), Tietokoneiden näytöt ja valvontapöydät (30231000), Tietokonepalvelut (72500000), Tietokonepäätteet (30231100), Tietokoneisiin liittyvät hallintopalvelut (72510000)
EUVL S 171
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444307-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED