Asiantuntijapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS)

Suomi | Seure Henkilöstöpalvelut Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 10.12.2020 Määräaika: 7 vuotta kuluttua | 7.12.2030 15:10 Alkuperäinen ilmoitus

Strategiakonsultointi ja -palvelut Osa-aluetta koskevat dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset hankinnat voivat sisältää esimerkiksi strategian määrittämiseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä, strategiaprosessiin, -menetelmiin ja -työkaluihin liittyvää konsultointia tai jatkuvaa asiantuntijapalvelua sekä strategian jalkautuksen asiantuntijapalveluita, jotka voivat sisältää muun muassa kyvykkyyksien kehittämisen konsultointia ja tukea tai erilaisten strategian jalkautusmenetelmien konsultointia. Tästä esimerkkinä OKR-malli. Asiakaskokemuksen-, myynnin- ja tuotteiden hallinnan sekä -kehittämisen konsultointi ja -palvelut Osa-alue voi sisältää muun muassa asiakasarvon kehittämisen-, asiakastyön-, asiakaspalvelun-, myynnin-, tutkimusten- ja tuotekehityksen projektiomaisia tai jatkuvia asiantuntijapalveluita. Osa-alue voi sisältää muun muassa: a. Palveluiden-, toimintaprosessien- ja palveluidenkehittämisen prosessin uudelleen muotoilua tai konsultointia. Yhtenä esimerkkinä hinnoittelumallien konsultointi. b. Tutkimuspalveluita, kuten asiakastutkimuksia, markkinakartoituksia, kilpailija-analyysejä ja asiakaskyselyitä palveluina. Tämä voi sisältää myös erilaisten tutkimustyökalujen tai sovellusten ostoa SaaS-palveluna. c. Asiakkuuksien johtamisen ja myynnin konsultointia tai jatkuvia palveluita. d. Asiakkuuksien hallinnan ja asiakaspalvelun kehittämistä tai jatkuvia palveluita. e. Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennuksia ja coaching:ia. Työntekijäkokemuksen- ja HR:n konsultointi ja -palvelut Osa-alue voi sisältää muun muassa yrityskulttuurin kehittämisen-, johtamisen kehittämisen- ja HR -toimintojen ja henkilöstöresurssien hallinnan projektinomaisia tai jatkuvia asiantuntijapalveluita. Osa-alue voi sisältää muun muassa: a. Yrityskulttuurin kehittämisen konsultointia ja muuta kehittämisen tukipalveluita. b. HR -toimintojen kehittämispalveluita. c. Palkanlaskennan prosessien konsultointia, kehittämispalveluita sekä jatkuvia palveluita. d. HR -valmennuksia ja koulutuksia eri osa-alueilla, kuten työsuhdejuridiikka, TES osaaminen, johtaminen ja esimiestyön kehittäminen. e. Henkilöstötutkimuksia. f. Muutosjohtamisen konsultointi ja tukipalvelut. g. Työyhteisökehittämisen ja johdon coaching:n -palvelut. h. Henkilöarviointi- ja suorahakupalvelut i. HR -resurssit palveluna j. Tietosuoja konsultointia ja -palvelut Markkinoinnin- ja viestinnän konsultointi ja -palvelut Osa-alue voi sisältää muun muassa markkinoinnin-, median- ja viestinnän- projektinomaisia tai jatkuvia asiantuntijapalveluita. Osa-alue voi sisältää muun muassa: a. Digitaalisen markkinoinnin- ja automaation konsultointia, sisällön tuottamista ja automaatiotyökaluja saas -palveluna. b. Markkinoinnin ja brändin konsultointia ja markkinoinninsuunnittelu palveluita. c. Mediatoimistopalveluita ja mediaostoja. d. Markkinatutkimuksia ja muita tutkimuspalveluita. e. Viestintästrategian konsultointia ja muista viestintäpalveluita. ICT:n-, liiketoiminnan kehittämisen- ja hankintojen konsultointi ja -palvelut Osa-alue voi sisältää muun muassa ICT-, teknologia-, kokonaisarkkitehtuuri-, liiketoiminnan kehittämisen- ja julkisten hankintojen projektiluontoisia tai jatkuvia asiantuntijapalveluita. Osa-alue voi sisältää muun muassa: a. Prosessikehittämisen-, ketterän kehittämisen-, lean:in ja muiden kehittämisen menetelmien jatkuvia palveluita sekä konsultointia. b. Digitalisaatio- ja teknologia konsultointia ja -palveluita, kuten digitalisaatiostrategia. c. Kehittämisen asiantuntijaresursseja, kuten projektipäällikkö-, tuoteomistaja- ja scrum master -palveluita. d. ICT -palveluita, kuten ICT -strategia-, arkkitehtuuri-, tietoturva-, projektijohto-, ICT -hankinta- ja hallinta konsultointia, koulutusta ja jatkuvia palveluita. e. Julkisten hankintojen konsultointia ja toteutuspalveluita. Tiedolla johtamisen- ja taloushallinnon konsultointi ja -palvelut Osa-alue voi sisältää muun muassa datan-, analytiikan-, taloushallinnon projektinomaisia tai jatkuvia asiantuntijapalveluita. Osa-alue voi sisältää muun muassa: a. Tekoälyyn, koneoppimiseen ja ennakoivaan analytiikkaan liittyvä konsultointia ja palveluita. b. Taloushallinnon konsultointia ja jatkuvia palveluita. c. Liiketoiminnan suunnitteluun, analysointiin, seurantaan ja raportointiin liittyviä konsultointi palveluita ja työvälineitä SaaS-palveluina.

Ilmoitusnumero 2020-059953
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Tuotantojohdon konsulttipalvelut (79415000), Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut (72221000), Suhdetoimintaan liittyvät palvelut (79416000), Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000), Suhdetoimintaa koskevat konsulttipalvelut (79416200), Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut (73100000), Valmennuspalvelut (79998000), Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73200000), Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus (73300000), Markkinatutkimuspalvelut (79310000), Taloudellisten vaikutusten arviointi (79311410), Mainonta- ja markkinointipalvelut (79340000), Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet (48500000), Myynninedistäminen (79342200), Tietoliikennettä koskevat konsulttipalvelut (71316000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Vaaroilta suojautumista ja riskienhallintaa koskevat konsulttipalvelut (71317000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Tekniset neuvonta- ja konsulttipalvelut (71318000), Yleiset johdon konsulttipalvelut (79411000), Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut (71621000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100), Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut (72100000), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000), Viestintä- ja multimediaohjelmistojen kehittämispalvelut (72212500), Henkilöstöhallinnon konsulttipalvelut (79414000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1 FI FI FI FI FI FI
Osoitetiedot Seure Henkilöstöpalvelut Oy
PL 650 00099 Helsingin kaupunki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma