Arzneimittel

Bremen, Saksa | AOK Bremen/Bremerhaven
Julkaistu 2 vuotta sitten | 2.7.2021 Määräaika: 2 kuukautta kuluttua | 31.7.2023 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

Gegenstand dieser Veröffentlichung ist der Abschluss von Verträgen nach § 130a Abs. 8 SGB V über den Wirkstoff „Imatinib ATC-Code: L01XE01“ im Rahmen eines sogenannten Open-House-Verfahrens.

 

 

Ilmoitusnumero 331436-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Farmaseuttiset tuotteet (33600000)
EUVL S 126
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot AOK Bremen/Bremerhaven
Bremen
FF00408@hb.aok.de
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331436-2021:TEXT:DE:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED