Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 6.5.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat:|| – Esitystekniikan suunnittelupalvelut|| – Esitystekniikan suunnitteluun liittyvät kartoituspalvelut|| – Rakennus- ja takuuajan aikaiset valvontapalvelut.|| Palvelut on suunnattu Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 2.1 Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde.

 

 

Ilmoitusnumero 210342-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut (50300000), Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000), Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Projektin suunnittelupalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421200)
EUVL S 88
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210342-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED