Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Umeå, Ruotsi | Umeå kommun
Julkaistu 3 vuotta sitten | 1.6.2021 Alkuperäinen ilmoitus

INAB - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar. Vi är samordnare i järnvägs- och sjöfartsfrågor och företräder kommunen i kontakter med myndigheter på regional, nationell och europeisk nivå.|| Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hamnens anläggningar såsom kajer, järnvägsspår och kranar.|| Tillsammans inbjuder vi till att komma in med ansökan om att kvalificeras till och delta i Dynamiskt Inköpssystem (DIS) gällande Tekniska konsulter.|| Konsulten ska förutom teknisk kompetens kunna stödja beställaren i kontakter med myndigheter, andra konsulter, entreprenörer och andra samarbetspartners.|| Kvalificerade konsulter inbjuds i steg 2 att lämna anbud när avropsbehov finns.|| Umeå kommun agerar som inköpscentral, enligt LOU

 

 

Ilmoitusnumero 273914-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
EUVL S 104
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Umeå kommun
Umeå
rickard.fredriksson@umea.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273914-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED