Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Knivsta, Ruotsi | Knivsta kommun
Julkaistu 3 vuotta sitten | 4.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Knivsta kommun bjuder in till att inkomma med ansökan om kvalificering i|| Kommunens Dynamiska InköpsSystem för konsulter inom samhällsbyggnadsområden enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 

 

Ilmoitusnumero 222655-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Geotekniset palvelut (71332000), Insinööritöihin liittyvät tieteelliset ja tekniset palvelut (71350000), Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000), Maisema-arkkitehdin palvelut (71420000), Rakennustöiden johto (71540000), Tekniset tarkastus- ja testauspalvelut (71630000), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut (71800000), Ympäristöön liittyvät palvelut (90700000), Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut (70100000), Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000), Meluntorjuntaa koskevat konsulttipalvelut (71313100), Erilaiset insinööripalvelut (71330000)
EUVL S 86
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Knivsta kommun
Knivsta
daniel.wallin@knivsta.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222655-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED