Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

KUNGSHAMN, Ruotsi | Sotenäs kommun
Julkaistu 4 vuotta sitten | 18.5.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Lysekils kommun, Sotenäsbostäder och Sotenäs kommun bjuder in till ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för tekniska konsulter. Behovet som myndigheten har är tekniska konsulter inom olika discipliner allt från idéstadiet för en detaljplan till slutförandet av en entreprenad.|| Avrop av enskilda uppdrag för tekniska konsulter kommer att ske genom DIS allt eftersom behov uppstår.|| För fler detaljer se inbjudan till DIS tekniska konsulter

 

 

Ilmoitusnumero 229545-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennusten arkkitehtipalvelut (71221000), Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Rakennusten rakenteita koskevat konsulttipalvelut (71315100), Rakennusten perusasennuksiin liittyvät lisäpalvelut (71326000), Rakennustyömaan maastotutkimus (71510000), Ulkoilmarakenteiden arkkitehtipalvelut (71222000), Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut (71311000), Rakennusvalvontapalvelut (71315400), Kantavien rakenteiden suunnittelu (71327000), Rakennustöiden valvonta (71520000), Kaupunkialueiden kartoituspalvelut (71222100), Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut (71311200), Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus (71315410), Erilaiset insinööripalvelut (71330000), Rakennustyömaan valvontapalvelut (71521000), Lisärakennusten arkkitehtipalvelut (71223000), Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut (71311300), Vaaroilta suojautumista ja riskienhallintaa koskevat konsulttipalvelut (71317000), Geotekniset palvelut (71332000), Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000), Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000), Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (71312000), Tekniset neuvonta- ja konsulttipalvelut (71318000), Koneenrakennustekniset palvelut (71333000), Rakennustöiden johto (71540000), Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit (71241000), Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000), Rakennusten keino- ja luonnonvalaistustekniikkapalvelut (71318100), Koneenrakennus- ja sähkötekniset palvelut (71334000), Rakennushankkeen johto (71541000), Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi (71242000), Meluntorjuntaa koskevat konsulttipalvelut (71313100), Insinöörialan suunnittelupalvelut (71320000), Tekniset tutkimukset (71335000), Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut (71600000), Luonnospiirustukset (järjestelmät ja integraatio) (71243000), Äänieristyksiä ja huoneakustiikkaa koskevat konsulttipalvelut (71313200), Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut (71321000), Insinöörialan tukipalvelut (71336000), Koostumuksen ja puhtauden testaus- ja analysointipalvelut (71610000), Kustannuslaskenta, kustannusseuranta (71244000), Ympäristövaikutusten arviointi rakentamisessa (71313400), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000), Insinööritöihin liittyvät tieteelliset ja tekniset palvelut (71350000), Analysointipalvelut (71620000), Lupapiirustukset, työpiirustukset ja eritelmät (71245000), Riskien tai vaarojen arviointi rakentamisessa (71313410), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden kustannuslaskenta (71322100), Maanmittauspalvelut (71355000), Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut (71621000), Rakentamisessa tarvittavien määrien määrittäminen ja luettelointi (71246000), Ympäristövaikutusten arviointipalvelut (YVA) rakentamisessa (71313440), Putkijohtojen suunnittelupalvelut (71322200), Maanmittaus (71355200), Tekniset testauspalvelut (71632000), Rakennustyön valvonta (71247000), Ympäristövaikutusten seuranta rakentamisessa (71313450), Siltojen suunnittelupalvelut (71322300), Tekniset palvelut (71356000), Tarkkailu- ja valvontapalvelut (71700000), Hankkeiden ja dokumentaation valvonta (71248000), Energia ja siihen liittyvät palvelut (71314000), Patojen suunnittelupalvelut (71322400), Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut (71800000), Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut (71250000), Sähköpalvelut (71314100), Liikennejärjestelmien tekninen suunnittelu (71322500), Yhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Arkkitehti- ja rakennustarkastuspalvelut (71251000), Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut (71314300), Rakennuskustannuslaskenta (71324000), Maisema-arkkitehdin palvelut (71420000), Arkkitehtuuria koskevat neuvontapalvelut (71210000), Insinööripalvelut (71300000), Rakennusten perusasennuksiin liittyvät palvelut (71315000), Perustusten suunnittelupalvelut (71325000), Rakentamiseen liittyvät palvelut (71500000)
EUVL S 96
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Sotenäs kommun
KUNGSHAMN
upphandling@sotenas.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229545-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED